Läs Vanvett - Allmänhetens skyddsombud.
Läs mer  i pappersupplagan Vanvett #4, 2014.
I detta nummer:

t-ågets framfart
efterlämnar lik- 
som...

Köp pappersupplagan av Vanvett 
Beställ
här!

Läs Vanvett! 

En plattform för Altruist-Akademin - 
Allmänhetens skyddsombud.
Välkommen som medlem  100:-   BG 284-5212

Läs Vanvett!
Pris: SEK 50:-
www.altruistakademin.se