Läs Vanvett - Allmänhetens skyddsombud.
Läs mer  i pappersupplagan Vanvett #3, 2014.
I detta nummer:
Prästen - till Oidipus
Du arme, med din klarsyn på ditt öde!
Ack om vi aldrig lärt att känna dig!
På julafton 2013 uti staden Lund 
Vi åter möte fick
den antike Oidipus
I den trångsynte Freuds figur vi såg
Ett från Blekinge
exporterat drama
Som aldrig hjärnskrynklare
lyckas stoppa
Och ingen murvel
förmå tolka
Ty,
Den som ser, ska få se.
Den som inte vill se, ser inte.

Läs Vanvett! 

En plattform för Altruist-Akademin - 
Allmänhetens skyddsombud.
Välkommen som medlem  100:-   BG 284-5212

Läs Vanvett!
Pris: SEK 50:-
www.altruistakademin.se