Vanvett Nr 4 2013 I detta nummer:
Krav från svensk förening

Tidskriften Psykisk Hälsa krävde 1971 att ingen psykiskt sjuk ska  berövas friheten utan laga domstolsprocess. Enda berättigandet för frihetsberövande är en illegal handling. Ett krav som genom idog lobbyverksamhet, av förnekarna av psykossjukdomen schizofreni, fått riksdagen att lagstifta i frågan!

Domstolarnas jurister godkänner endast illegala handlingar. Därför döms gärningsmän i strid med gällande konventioner till fängelse, istället för till vård på hospital! 


Läs kraven i pappersupplagan av
Vanvett #4 2013.

Läs Vanvett! 

En plattform för Altruist-Akademin - 
Allmänhetens skyddsombud.
Välkommen som medlem  100:-   BG 284-5212

Läs Vanvett!
Pris: SEK 50:-
www.altruistakademin.se