Vanvett Nr 1 2013 I detta nummer:
Upplysning eller romantik
Skillnaden mellan Upp- lysningens objektivitet och Romantikens subjektivitet kan illustreras i kampen mellan läkare och jurister.
Ett fall visar på samhällets övergivande av den medi- cinska kunskapen till för- mån för en subjektiv syn på dödandet. Och det är Anders Behring Breivik, efter att i Oslo och på Utøja ha dödat 77 människor.
Den medicinska profes- sionen konstaterar att Breivik lider av den svåra och obotliga psykossjuk- domen paranoid schizofre- ni. Men domstolen beslöt att det var Breiviks egen syn som gällde. Dödandet var en frisk gärning!

Läs hela Vanvett om
Den ofarliga döden! 

En plattform för Altruist-Akademin - 
Allmänhetens skyddsombud.
Välkommen som medlem  100:-   BG 284-5212

Läs Vanvett!
Pris: SEK 50:-
www.altruistakademin.se