Frälsaren i Blekinge

 

Markus lär oss i Nya Testa- mentet hur Jesus drev bort de orena andarna från trakten. 

Men det gick en svinhjord i bet och in i den sände Jesus dem. Och hjorden vid pass två tusen svin störtade sig utför branten ned i sjön och drunknade.

  När Clarence Crafoord kom till Blekinge kunde han läsa på tidningarnas löpsedlar: Messias har kommit till Blekinge. Alla läkare vill till psyki- atrin. Och han kände sig också "lite frälsaraktig."

  Under sin tid på 1980-talet i Blekinges sekt(oriserade) psykiatri drev Crafoord med sina frälsarmetoder bara ut två orena andar. 

  Den ene störtade sig in i den botade patientens faster och tog hennes liv.

  Den andre botade patientens orene ande tog medsig två av Jesu svärd och störtade sig in i en pensionerad amiral.

En plattform för Altruist-Akademin - Allmänhetens skyddsombud.
Välkommen som medlem!                SEK 100:-    BG 284-5212
http://perulen.altruistakademin.se
 

Läs Vanvett!
Pris: SEK 50:-
www.altruistakademin.se