I detta nummer:

Myten om kärlek

Den nya läran från antiken

Empirisk filosof

Sinnessjukdomarnas historia

Uråldrig princip i fängelse

Juridik ersätter medicin

Experiment

Observationer

Induktiv metod

Deduktiv metod

Fem punkters program

Utförlig dokumentation finns i böcker från Perulen Förlag och i tidskriften Vanvett.
Beställ på kontaktformulär!

En plattform för Altruist-Akademin - Allmänhetens skyddsombud.
Välkommen som medlem!                SEK 100:-    BG 284-5212
http://perulen.altruistakademin.se
 

Läs Vanvett!
Pris: SEK 20:- + porto
www.altruistakademin.se