I detta nummer:
Stereotypen pengar!

Redan på 1950-talet fanns kunskaper om sinnessjukdom- arna i en liten bok, där föror- det lyder: ”Denna lilla bok är måhända märklig ur flera syn- punkter. Den är mycket liten och kortfattad, den är både lätt och svår. Den innehåller fem artiklar om psykiatri, vilka skrevs på beställning av The Sunday Times och publicera- des anonymt i tidningen.” (Strauss, 1959)
Om schizofreni heter det att det är den vanligaste och mest fruktansvärda sjukdomsform som drabbar 1% av mänsklig- heten. När ett schizofrent syndrom nått sin fulla utveck- ling så företer patienten en bild av vad lekmannen brukar kalla ”vansinne.” De två huvudsym- tomen vid schizofreni är hallu- cinationer och vanföreställ- ningar. En hallucination innebär en sjuklig förändring av ens förmåga att varsebli och uppfatta omvärlden.. 

Härvid uppstår en sinnesförnimmelse, som inte föregås av adekvata retningar av sinnesorganen. Hallucinationer kan drabba människans alla sinnen. Vid schizofrenierna är hörselhallucinationer vanligast. En vanföreställning innebär en sjuklig förändring av omdömet. Detta betyder att man har en fast rotad övertygelse, en idé eller ett helt system av föreställningar, som en annan person omedelbart inser vara felaktiga. Om vanföreställningar hade Johan Cullberg inte några kunskaper 1984. Om oligofreni hade Clarence Crafoord inte några kunskaper 1972. Om schizofreni och oligofreni har socialminister Göran Hägglund inte några kunskaper 2011.
Därför talar Hägglund istället om pengar!

En plattform för Altruist-Akademin - Allmänhetens skyddsombud.
Välkommen som medlem!                SEK 100:-    BG 284-5212
http://perulen.altruistakademin.se
 

Läs Vanvett!
Pris: SEK 20:- + porto
www.altruistakademin.se