I detta nummer:
Siewert Öholm

...var i början av 1990-talet producent för debattprogrammet Nattcafé. Till honom sände jag min uppsats i sociologi om schizofreni, som är den vanligaste och mest fruktans- värda sjukdom som drabbar mänskligheten. En uppsats godkänd av Mats Trondman, numera professor i sociologi vid Växjö universitet. I upp- satsen hade jag avslöjat att läkaren Johan Cullberg, författare till boken Dynamisk psykiatri, inte hade de mest elementära kunskaperna om sinnessjukdomen schizofreni.
I boken fanns inte symtomet vanföreställning med i registret. Det symtom som tillsammans med hallucinationer är huvud- symtomen vid schizofreni.
Till Siewert Öholm sände jag uppsatsen tillsammans med ett brev, som Öholm sparar för ett kommande program. 

Ett debattprogram som fortfarande väntar på sin plats i STV:s programtablå!
Vad jag inte visste på -90-talet var att Siewert Öholm var religiös och en mycket aktiv pingstvän, vilket han ännu är. Det förklarar SVT:s tystnad. Det förklarar också varför ordet vanföreställning finns med i nästa upplaga av Cullbergs Dynamisk psykiatri!

En plattform för Altruist-Akademin - Allmänhetens skyddsombud.
Välkommen som medlem!                SEK 100:-    BG 284-5212
http://perulen.altruistakademin.se
 

Läs Vanvett!
Pris: SEK 20:- + porto
www.altruistakademin.se