I detta nummer:
Psykoanalytikern
Clarence Crafoord

Den messianske mördaren
Den omänskliga analysen

" - Psykiatrin i Sverige befinner sig i ett mycket mer kritiskt skede än politikerna har klart för sig. När de stora institutionerna - på sitt sätt helt omänskliga men ändå `trygga´ - och de resurser som varit knutna till dem avvecklats kan de inte återuppstå."
(Clarence Crafoord, MånadsJournalen 4/87)

Ur innehållet:
Fastermördarn, Amiralsmör- daren, Hippokrates etiska regler, När Gud leder läkaren, Bleulers och Schneiders definitioner av schizofreni
samt information om Altruist-Akademin

Utförlig dokumentation finns i böcker från Perulen Förlag och i tidskriften Vanvett.
Beställ på kontaktformulär!

En plattform för Altruist-Akademin - Allmänhetens skyddsombud.
Välkommen som medlem!                SEK 100:-    BG 284-5212
http://perulen.altruistakademin.se
 

Läs Vanvett!
Pris: SEK 20:- + porto
www.altruistakademin.se