I detta nummer:
Medicin hjälper - 
Prat stjälper

Messias har kommit till Blekinge

i skepnad av läkaren Clarence Crafoord. Som en modern Messias har han likt bibelns Jesus "icke kommit för att sända frid, utan svärd”, förkunnat av evangelisten Matteus 10:34. 
  Clarence Crafoord kallar sin själsbiografi Kärleksförsök och svek.
  Men - nej, nej, nej - och åter nej!
  Sannerligen, sannerligen säger jag Eder; svek gjorde han inte, pingstvännen Crafoord!
  Han fullbordade sin messian- ska mission i Jesu namn och blod.
  Som en påminnelse därom talar de långa knivarnas dag i Växjö påskhelgen 2010.

  Hur kan den messianska ofriden stoppas i Sverige? En sekulär stat på parlamentarisk grund. Frågan har ställts till regeringens jordbruksminister Eskil Erlandsson samt riksdagens talman Jan Björkman. 
  Läs deras intervjusvar!
  Endast i Vanvett!

Utförlig dokumentation finns i böcker från Perulen Förlag och i tidskriften Vanvett.
Beställ på kontaktformulär!

En plattform för Altruist-Akademin - Allmänhetens skyddsombud.
Välkommen som medlem!                SEK 100:-    BG 284-5212
http://perulen.altruistakademin.se
 

Läs Vanvett!
Pris: SEK 20:- + porto
www.altruistakademin.se