En plattform för Altruist-Akademin - Allmänhetens skyddsombud.
I detta nummer:
Frivillig tvångsvård


I Bollnäs sökte år 2000 en mamma hjälp för sin rösthallucinerande, vuxne son. Men läkarna kunde varken hjälpa mamman eller sonen. Tvångsvård fick inte tillgripas, eftersom sonen inte frivilligt medgav tvångsvård. Ett halvår senare dränker sonen tonårsflickan Lotta i Ljusnan. Den unge mannen fick inte någon medicinsk vård förrän han dödat. Men inte inom sjukvården, utan inom det juridiska systemet som kallas rättspsykiatrisk vård. Riksdagen har stiftat en tvångslag som kräver frivillig- het. Men vilka är riksdags- männen? Vanvett redovisar tio riksdagsmän. De flesta ännu politiskt verksamma.
Vanvett innehåller två inter- vjuer. En riksdagspolitiker i Justitieutskottet och ett kommunalråd som var med och stiftade lagen.
Läs Vanvett!
Pris: SEK 20:- + porto

www.altruistakademin.se 
Allmänhetens skyddsombud
Välkommen som medlem!
SEK 100:-    BG 284-5212