En plattform för Altruist-Akademin - Allmänhetens skyddsombud.
I detta nummer:
De andligt abnorma och religiösa sekter


Landshövdingen i Wester-Norrland hade hos Kongl. Majestät anmält att en prästdotter hade blivit alldeles "rasande" och ständigt måste bevakas. Han anhöll att få bota henne och andra med tidigare använda metoder. Varje gång hon erhöll mat borde den bestå av bröd, kokat i gott vatten eller svagdricka. Med andakt skulle hon läsa Fader vår och den 51:ste av Davids psalmer. Ville hon inte läsa, eller svor, skulle hon visas ett knippe spö och under allvarsam varning att frukta Gud och läsa bönen och psalmen. Var hon olydig fick hon spö eller ris, som upphörde så snart hon ville bedja. En hemställan som Kongl. Maj:t biföll. .
Pris: SEK 20:- + porto

www.altruistakademin.se 
Allmänhetens skyddsombud
Välkommen som medlem!
SEK 100:-    BG 284-5212