En plattform för Altruist-Akademin - Allmänhetens skyddsombud.
I detta nummer:
Kakelugnar i Östersjöns farvatten


1980-talets miniubåtar i Östersjön har aldrig upptäckts, eftersom det är metafysiska företeelser och därför omöjliga att upptäcka. När jag utifrån kunskaper om ”förnimmelser utan föremål” som jag under ett långt yrkesliv som mentalskötare skaffat och skrev om i min uppsats, nekade lärarna att bedöma uppsatsen.
   Frågan i boken gällde om miniubåtarna i Östersjöns farvatten finns inom eller utom professorerna? Boströms filosofi gäller! Miniubåtarna finns inom professorerna Gerner och Karlsson!
   Därför fick kandidaten aldrig lägga fram sin uppsats vid examinationsseminariet!
Pris: 20 kr + porto

www.altruistakademin.se 
Allmänhetens skyddsombud
Välkommen som medlem!
100 kr    BG 284-5212