Vanvett - Tidskrift för debatt om vetenskap och kultur
En plattform för Altruist-Akademin - Allmänhetens skyddsombud.
I detta nummer:
  • Gästledaren - Hjalmar Söderberg
  • Martin Bircks ungdom
  • Röda Turken
  • Kasperteatern
  • ”Hon hörde röster”
  • Gud i Jokela
  • Religiösa 
    (van)föreställningar?!

  Pris: 20 kr + porto