Vanvett - Tidskrift för debatt om vetenskap och kultur
En plattform för Altruist-Akademin - Allmänhetens skyddsombud.
I detta nummer:
  • ”Gökboet” i Rödeby
  • Patient eller fånge
  • Den kokande grodan
  • Freuds lärjungar i Blekinge
  • Kopernikansk vändning
  • PO Yrsa Stenius

  Pris: 20 kr + porto