Vanvett - Tidskrift för debatt om vetenskap och kultur
En plattform för Altruist-Akademin - Allmänhetens skyddsombud.
I detta nummer:
  • Snillets förbannelse
  • Akademi och altruism
  • Cullbergs vanföreställningar
  • Leif GW Perssons drömmerier
  • Tre frågor till justitieminister Beatrice Ask
  • Skotten som skakar staten

  Pris: 20 kr + porto