Tidskriften Vanvett klicka här

Du skall inga andra
gudar hava jämte mig

är ett bud
vi fått från Gud

Det vi nogsamt lära fick
när vi i gamla skolan gick

Men de som detta budord lyckats glömma
ministrarna som penningen kan gömma
i sina egna fickors djupa vrår
dit ingen undersåtes fingrar når

Vi måste kraftigt sänka skatten
annars ingen mat vi får till katten
om vi inte på oss själva tänker
vi utsätts för det galna folkets ränker

Redan om en månad folket går till val
till dess vi leva får med stora kval
vi under åtta år de breda lagren sugit ut
så vi gott om pengar har till livets slut 

Att i längden också tjäna guden mammon
som att äta alltför många goda plommon
kanske händer som vid Karl XI:s reduktion
men nu med undersåtens namnet revolution

Utförlig dokumentation finns i böcker från Perulen Förlag och i tidskriften Vanvett 
Beställning kan göras på
kontaktformuläret


 

Vanvett  En plattform för
 Altruist-Akademin!
Allmänhetens skyddsombud
Pocket-Size Magazine for enlightenment of mind problems                50 SEK
Nr 3-4 2015 Ur innehållet:  

In this number:
trefoil
Matt 10:34
Mos 5:5:25

Order  here!


Klicka för mer
  
Nr 2 2015 Ur innehållet:  

t-ågets framfart
efterlämnar lik- som...

Köp pappersupplagan av Vanvett 
Beställ här!


Klicka för mer
  

Nr 1 2015 Ur innehållet:  

Guds röst

Röst-  & hörselhalucinationer
 i  Mos4böckerna

Köp pappersupplagan av Vanvett 
Beställ här!


Klicka för mer
  
Nr 4 2014 Ur innehållet:  
Doktor Anti-Glas
Hitler stod på höjden av sin makt med honom psykoterapien slöt sin pakt för att kunna ge den bästa sortens vård Mein Kampf blir lärobok på Psykes gård

Klicka för mer
  
Nr 3 2014 Ur innehållet:  
Prästen - till Oidipus
Du arme, med din klarsyn på ditt öde!
Ack om vi aldrig lärt att känna dig!
På julafton 2013 uti staden Lund 
Vi åter möte fick den antike Oidipus
I den trångsynte Freuds figur vi såg
Ett från Blekinge exporterat drama...

Klicka för mer
Nr 2 2014 Ur innehållet:  
Du skall icke dräpa är ett bud vi fått av Gud.

Men våren 2012 ... 

Klicka för mer
  
Nr 1 2014 Ur innehållet:  
Freuds mittbena
Fångad i idéburen

Det går en klar skiljelinje i Freuds 
medicinska kunnande. Sinnessjuk- domarna är  dels neuroser, som är underkastade läkarens personliga inflytande, dels psykoser, som är obotliga sjukdomar. 

Klicka för mer
  
Nr 4 2013 Ur innehållet:  
Våld före vård
Domstolarnas jurister godkänner endast illegala handlingar. Därför döms gärningsmän i strid med gällande konventioner till fängelse, istället för till vård på hospital! 

...


Klicka för mer
  
Nr 3 2013 Ur innehållet:  
Tillbaka till barndomen

...
  


Klicka för mer
  
Nr 2 2013 Ur innehållet:  
SÄPO:s Varning Ohörd

Det är inte bara terrorister och extremister som utgör ett hot mot ledande personer i det officiella Sverige. Erfarenhetsmässigt är risken för attacker från vettvilling- ar väl så stor och det är mentalt störda personer som står för merparten hotbrev och telefonhot. SÄPOs årsrapport 1993/94.
  


Klicka för mer
  
Nr 1 2013 Ur innehållet:  
Upplysning eller romantik

Skillnaden mellan Upplysningens objektivitet och Romantikens subjek- tivitet kan illustreras i kampen mellan läkare och jurister. Den medicinska kunskapen överges till förmån för en subjektiv syn på dödandet. 
  

Vanvett kommer ut med 4 nummer per år
Klicka för mer
  
Nr 4 2012 Ur innehållet:  
Vårdens betydelse

Vakt och hägn är betydelsen i Wesséns etymologiska ord- bok av ordet vård. Läs hela historien om den avvecklade sinnessjukvården som till en fruktansvärd gravvård! 
Endast i tidskriften Vanvett
  

Vanvett kommer ut med 4 nummer per år
Klicka för mer
  
Nr 3 2012 Ur innehållet:  
Freuds åker

Morgonen efter begravninigen gick han ut tidigt. Solen hade just gått upp och hängde lågt. Det hade regnat un- der begravningen och allting var fuk- tigt; han gick till Guds åker i Christi- ansfeld. Herrnhutasrnas kyrkogårdar hette så hade han fått lära sig, P O.
   

Vanvett kommer ut med 4 nummer per år
Klicka för mer
 Pris 50 kr f.o.m. detta nummer. Nr 2 2012 Ur innehållet:  
Frälsaren i Blekinge

Markus lär oss i Nya Testamentet hur Jesus drev bort de orena andarna från trakten. Men det gick en svin- hjord i bet och in i den sände Jesus dem. Och hjorden vid pass två tusen svin störtade sig utför branten ned i sjön och drunknade.
  

Vanvett kommer ut med 4 nummer per år
Klicka för mer
  
Vanvett
 Pris 20 kr för detta och tidigare nr.
Nr 1 2012 Ur innehållet:  
Den sorgliga skepnaden Breivik 

Cervantes vände sig i romanen Don Quijote i satirens form mot de orimliga riddarromanerna. Bokens första del kom ut 1604 och den andra 1615. Romanen belyser skillnaderna mellan ideal och verklighet genom huvudpersonen som är riddaren av den sorgliga skepnaden.
    

Vanvett kommer ut med 4 nummer per år
Klicka för mer
   
Nr 4 2011 Ur innehållet:  
Myten om kärlek

Den nya läran från antiken
Empirisk filosof
Sinnessjukdomarnas historia Uråldrig princip i fängelse
Juridik ersätter medicin
Experiment -  Observationer
Induktiv metod - Deduktiv metod
Fem punkters program.
   

Vanvett kommer ut med 4 nummer per år
Klicka för mer
Nr 3 2011 Ur innehållet:  
Den ofarliga döden

Två mental- skötare blev 1972 under sina arbetspass dödade av patienter. Det är en myt att psykiskt sjuka är farliga, anser den legitimerade sjuksköterskan Hans Bergwall. 
Psykiatriutredningens huvudsekrete- rare Harald Wilhelmsson säger i ett TV-program till den pappa som fått sin tonårsdotter dödad av en patient: "Patienten är ofarlig".
   

Vanvett kommer ut med 4 nummer per år
Klicka för mer
Nr 2 2011 Ur innehållet:  
Stereotypen pengar!

De två huvudsymtomen vid schizofreni är hallucinationer och vanföreställningar. Om schizofreni och oligofreni har socialminister Göran Hägglund inte några kunskaper 2011.

Vanvett kommer ut med 4 nummer per år
Klicka för mer
Nr 1 2011 Ur innehållet:  
Siewert Öholm Nattcafé.

I en uppsats, godkänd av Mats Trond- man, numera professor i sociologi vid Växjö universitet. I uppsatsen avslöjade jag att läkaren Johan Cullberg, författare till boken Dynamisk psykiatri, inte hade de mest elementära kunskaperna om sinnes- sjukdomen schizofreni.
   

Vanvett kommer ut med 4 nummer per år
Klicka för mer
Nr 4 2010 Ur innehållet:  
Den messianske mördaren

Psykiatrin i Sverige befinner sig i ett mycket mer kritiskt skede än politikerna har klart för sig. När de stora institutionerna - på sitt sätt helt omänskliga men ändå `trygga´ - och de resurser som varit knutna till dem avvecklats kan de inte återuppstå."
   

Vanvett kommer ut med 4 nummer per år
Klicka för mer
Nr 2 2010 Ur innehållet:  
Medicin hjälper. Prat stjälper

Messias har kommit till Blekingei skepnad av läkaren Clarence Crafoord. Som en modern Messias har han likt bibelns Jesus "icke kommit för att sända frid, utan svärd”, förkunnat av evangelisten Matteus 10:34. 


   

Vanvett kommer ut med 4 nummer per år
Klicka för mer
  Nr 4 2009 Ur innehållet:  
Ljusnan avslöjar mörkret

I Bollnäs sökte år 2000 en mamma hjälp för sin rösthallucinerande, vuxne son. Men läkarna kunde varken hjälpa mamman eller sonen.
Ett politiskt beslut...

   

Vanvett kommer ut med 4 nummer per år
Klicka för mer
Nr 1 2009 Ur innehållet:  
De andligt abnorma och religiösa sekter

Västbo och hopparsekten
Åke och hans sinnen
Kongasekten och ljuset
Kristi brud i Knutby


   

Vanvett kommer ut med 4 nummer per år
Klicka för mer
Nr 4 2008 Ur innehållet:
Kakelugnar i Östersjön 

De otillräkneliga i Almedalen
Privat burvård
Specialen i England
Sektorisering i Blekinge
På Kant med verkligheten
Samhällskontraktets principer för att skydda liv och egendom.

    

Vanvett kommer ut med 4 nummer per år
Klicka för mer
Nr 3 2008 Ur innehållet:
  1. Och när han kom hem, församlade sig folket åter, så att de icke ens fingo tillfälle att äta.
  2. Då nu hans närmaste fingo höra härom, gingo de åstad för att taga vara på honom; ty de menade, att han var från sina sinnen.
                           Mark. 3:20-21
       
Vanvett kommer ut med 4 nummer per år
Klicka för mer
Nr 2 2008 Ur innehållet:

Teorier är bra att ha, 
men de hindrar inte att fakta existerar.
                                  Jean-Martin Charcot

 


   

Vanvett kommer ut med 4 nummer per år
Klicka för mer
Nr 4 2007 Ur innehållet:

Man äger ej snille för det man är galen.
                                                    Kjellgren

 

   

Vanvett kommer ut med 4 nummer per år
Klicka för mer
Stöd Altruist-Akademin
Välkommen som medlem!
Årsavgift SEK 100:-
Bankgiro 284-5212