... har till uppgift att i olika former främja intresset för och studiet av mänskligt beteende, särskilt vansinnet i olika tidsmiljöer, genom samvaro med föredrag och diskussioner om olika författare, samt genom att stimulera läsning av lämpliga litterära och vetenskapliga verk med vansinne och vanvett i fokus.

När mentalsjukhusen avvecklades förändrades tillvaron för både allmänhet och makthavare. För makthavarna en förändring som, enligt statsminister Göran Persson, medförde ett fängelseliknande liv.
När kolumnisten Anders Isaksson i DN den 9 maj 2006 frågar statsministern
"Varför det blivit så?"
blir svaret:
"Därför att vi stängde mentalsjukhusen och släppte ut patienterna."
Statsminister Göran Persson
visste att det var fel att avveckla mentalsjukhusen! I alla andra sammanhang är det brukligt att rätta till uppkomna fel. När patienterna med schizofreni, den vanligaste och mest fruktansvärda formen av sinnessjukdomar som drabbar mänskligheten, berövades sin materiella tillvaro ingrep inte statsmaktens främste företrädare.
Altruist-Akademin kommer att verka för att rätta till de fel som statsmakten gjorde när mentalsjukhusen avvecklades!

Välkommen som medlem i
Altruist-Akademin
Årsavgift SEK 100:-
Bankgiro 284-5212
altruist@altruistakademin.se