Barometern.se med OskarshamnsTidningen
Brev till ledarsidan i Barometern 3 juli 2009
Reformera psykvården
NEW ARTICLES 2009-07-03
Barometern-OT:s ledarsida skriver om psykvården 3 juli. Med jämna mellanrum uppmärksammas vansinnesdåden i maj 2003 i Åkeshov och på Västerlånggatan i medierna. I september samma år mördades utrikesminister Anna Lindh och femåriga Sabina i Arvika av sinnessjuka patienter.
   
1900-talets sinnessjukvård kan delas in i två delar. Den första halvan när det skedde en generalisering utifrån enskilda fall. Sjuka människor som ingen ville kännas vid levde utstötta i ladugårdar under omänskliga förhållanden. Staten letade upp de sjuka och byggde sinnessjukhus där de sjuka kunde leva ett materiellt drägligt liv.

Under den andra halva upptäcktes medicin som bot och behandling mot sinnessjukdomarna. Patienterna kunde skrivas ut från sjukhusen och leva ett i det närmaste normalt liv. Då hände något oväntat. Sjukdomarna fanns inte längre hos de enskilda fallen. Det generella problemet var miljön. Den orsakade sjukdomen. Frågan som framställdes efter vansinnesdåden var därför: Hur ska vi hitta de sjuka?

Under den första halvan är det två lagar om de ”sinnessjuke” som gäller. Under andra halvan är det två lagar om psykiatri. I 1990/1991 års proposition heter det: ”Lagstiftningen bör inte bygga på en äldre, biologiskt betonad syn på psykiska störningar.”

Med tanke lagen om de sinnesjuka som icke varande biologiska varelser är naturligtvis frågan berättigad: Var ska vi hitta de farliga?

En annan fråga gäller demokratin. Hur kan riksdagens politiker förneka det alla deras väljare känner till? Människan har fem sinnen: hörsel, syn, känsel, lukt och smak. Och så det sjätte: vansinnet!
  

Pär Eliasson, Hallabro

Redaktör tidskriften Vanvett