Barometern.se med OskarshamnsTidningen
Brev till ledarsidan i Barometern 14 juli 2008
Kriminell sjukdom?
LEDARE 2008-07-14
Ledaren i Barometern-OT den 10 juli talar för en reform av psykvården.
Att en sådan är nödvändig har de avvecklade mentalsjukhusen berättat. Etiska 
regler kräver medicinsk behandling på vetenskaplig grund vid sjukdom. Utom 
vid sinnessjukdomar då juristen övertar medicinmannens rock och peruk!

Den som inte är tillräknelig och begår brott ska frias från ansvar. Det var mediebudskapet den dagen kristdemokraternas Göran Hägglund framträdde i Almedalen. Och som få förstått var sakfrågan innehållslös. Retoriken var till för 
att tysta kritiken av en misslyckad sinnessjukvård.

Frågan som retoriken vill dölja är: Var ska de friade ta vägen? Och de sjuka 
som inte begått något brott, var hamnar de?

Pär Eliasson

Ansvarig utg för tidskriften Vanvett

Svar:

Pär Eliasson pekar just på en av de väsentliga frågorna kring psykvården. Den 
är inte genomarbetad och inte heller långsiktig. Krafttag måste tas till. Alla 
psykiskt sjuka måste få vård på ett verksamt vis.

AW