Barometern.se med OskarshamnsTidningen
Debattinsändare till Barometern 19 juni 2007
Dåligt att patientnätverk ersätter
vetenskapliga metoder
DEBATT 2007-06-19. Uppdaterad 2007-10-15
I sin artikel den 1 juni gör de fyra landstingsråden Hellenborg, Henriksson, Segerberg och Petterson en jämförelse mellan sinnes- och kroppssjukvården. De fyra argumenterar för att ”vården för de som bröt benet eller fick hjärtinfarkt blev allt bättre”, medan psykiatrins patienter fick det allt sämre.
Varför fick psykiatrins patienter det sämre? Därför att mentalsjukhusen avvecklades! Men det nämner inte de fyra eftersom det är ett tabubelagt ämne. Sjukhus där patienterna primärt fick medicinsk behandling, men också social omvårdnad och sysselsättning samt mat och husrum.
För att de som fått det sämre ska få de bättre, krävs större ekonomiska resurser eller mer pengar är de fyras mantra. Men pengar botar inte sjukdomar. Tänkvärt talas det om pengar i Mitt liv av Anton Tjechov. I ett par meningar sägs:
”Dessutom har ni mer än en gång sagt, att var och en bör tjäna sitt bröd med egna händer, men ni tjänar ju pengar och inte bröd. Varför inte hålla sig till den bokstavliga meningen i era ord?”
De fyras betoning på pengar, gör att den handfasta behandlingen av patienterna saknas.
Att tjäna sitt bröd med egna händer innebar att plöja, så och sätta, tröska eller göra något annat som har samband med lantbruk. Valla kor, gräva i jorden eller bygga hus. Att översätta lantbrukets egna händer till sjukvårdsspråk innebär att diagnostisera sjukdomar, dela ut medicin och sörja för patienternas timliga välfärd. Det är den handfasta behandling som behövs istället för pratet om pengar.
Anton Tjechov, 1860 - 1904, var son till en f d livegen. Han studerade medicin i Moskva 1879 - 84, praktiserade en tid som läkare men ådrog sig tuberkulos. En obotlig sjukdom som inga pengar i världen hade kunnat bota. Det var först efter upptäckten av penicillin och andra antibiotiska preparat på 1920-talet som det var möjligt att behandla och bota tuberkulos.
På samma sätt är det med de sinnessjukdomar som saknade effektiv medicinsk behandling. Sjukdomar som tidigare behandlades med långbad. En behandling som inte lindrade de svåra sjukdomarna utan endast i någon mån lugnade patienterna. Det var först i början av 1950-talet som symtomdämpande medicin mot sinnessjukdomar kom till västvärlden. Mediciner som ersattes med olika former av samtal, som kallas psykoterapi eller psykoanalys, i slutet av 1970- och början av 1980-talet.
I ett beslut av Socialstyrelsens Malmöfilial den 28.8.2001 sägs att i Blekinge var utebliven medicinering orsaken till att patienter under pågående behandling dödade andra människor. Mediciner som hade ersatts med ideologisk behandling i form av psykodynamiska metoder. Metoder som Socialstyrelsen inte tog avstånd från och istället krävde en behandling som utgick från läkarnas etiska regler om vetenskap och beprövad erfarenhet.
Precis som den adel som Tjechov skrev om, är naturligtvis de fyra landstingsråden i Kalmar län hyggliga och välmenande människor. Men deras pengar räcker inte, vilket följande citat hos Tjechov illustrerar.
”Det är inte tu tal om annat, sade han till mig vid kvällsvarden, det är inte tu tal om annat än att ni alla är hyggliga och sympatiska människor, men av någon anledning så blir, så snart ni bara ägnar er åt kroppsarbete eller ska börja rädda bönder, allt detta till något slags sekterism. Är ni inte sekterist kanske? Titta bara, ni dricker ju ingen vodka! Och vad är det om inte sekterism?”
En omedelbar inspektion av Långbro sjukhus krävde sjukvårdsstyrelsen i Stockholm. Samma dag, den 18.6.1970, kom en inspektionsgrupp från Socialstyrelsen och inspekterade två avdelningar som infört en försöksverksamhet med miljöterapi, med ett ökat patientvåld mot personalen som följd.
Försöket byggde på behandling med okonventionella metoder. Men gällande bestämmelser medger inte att den ansvarige överläkaren överlåter rätten att fatta beslut i terapifrågor till ett patient-personalkollektiv. Överläkaren tilldelades en varning av ansvarsnämnden.
De fyra hänvisar till ett patientnätverk. Det visar att sekterismen från 1970-talet har ersatt konventionella, vetenskapliga metoder. Vilket tyder på att förbättringar inom psykvården lär dröja!

Pär Eliasson